Het oog is groter dan de maag

21-04-2020

Al enige tijd worstelt het kabinet met het invoeren van een app, die bijna randvoorwaardelijk aan het worden is bij het versoepelen van de regels. In eerste instantie kwam deze oplossing gewoon even uit de lucht vallen en uiteraard kwam er een tsunami aan meningen en interpretaties over ons heen.

Deze keer kwam de basisbehoefte uit de hoek van de GGD's. Bij eventuele positief geteste mensen wordt het zeer moeilijk om terug te traceren met wie contact is geweest, het zogenaamde bron en contact onderzoek. Aan de ene kant is het niet gemakkelijk om exact te achterhalen wie iemand heeft ontmoet in een voorgaande periode en daarnaast is er een maximum aan bron en contact onderzoek dat handmatig kan worden uitgevoerd.

En toen kwam het licht uit de IT wereld; "Alles is met IT oplosbaar". Helaas blijkt ook nu weer dat de realiteit weerbarstiger is dan mooie brochures en verkoopverhalen.

Ik ben er zeker niet op uit om de IT wereld af te vallen, maar de aanpak heeft toch wel iets van een naïef karakter. Temeer omdat in het enthousiasme van de opdrachtgever en de drive van leveranciers om onderscheidend te zijn de behoefte mijns inziens steeds verder werd opgerekt, totdat het zicht op de oorspronkelijk vraagstelling volledig uit beeld is geraakt.

Puur afgaand op de vraagstelling en de imperfectie meenemend van de huidige aanpak door de GGD's, hoeft een app totaal niet ingewikkeld te zijn, geen enkele privacyregel te breken, maar wel volledig open source en veilig.

Mijn visie op een snel uit te rollen app zonder poespas en domweg alleen de functionaliteit die men vraagt?

Een passieve app die op de achtergrond draait (pas op voor batterydrain) en data registreert binnen eigen app, zonder enige communicatie naar buiten. De data weerspiegelt enkel wie in het zicht is gekomen van de betreffende mobiel (Bluetooth?) op basis van instelbare parameters (tbd) tav duur van connect (minuten?), afstand (<1.5 meter), ..

De data wordt round robin verzameld; Dwz, als de beschikbaar gemaakte ruimte vol is dan wordt de oudste data overschreven. Ruimte (tbd, maar) tenminste voldoende ruimte voor x weken doorlooptijd. Gebruiker kan data niet uitlezen, is encrypted.

Op moment dat persoon positief wordt getest (hier is toch altijd een formele test voor nodig?) en deze gebruikt de app, dan kan GGD vragen of de betreffende persoon zijn data wil delen.

Als dat zo is, wordt de data uitgelezen door GGD (heeft sleutel). De persoon kan uiteraard extra informatie geven, indien nodig. De data (bestaande uit technische info die direct kan worden herleid naar een mobiel) wordt vervolgens gebruikt om een alert te sturen naar de betreffende gebruiker(s), met de mededeling dat het mogelijk is dat hij/zij in contact is geweest met iemand die positief getest is.

De vraag zal zijn om geheel vrijwillig contact op te nemen met de GGD. In de daaropvolgende communicatie zal snel duidelijk worden of een test wel / niet zinvol is.

Er van uitgaand dat ik de oorspronkelijke vraagstelling (zonder bijgesteld enthousiasme) goed en zo eenvoudig mogelijk interpreteer, daag ik anderen uit om mij uit te leggen wat ik mis? Ga voor KIS is mijn devies en focus alleen op de kern van het probleem.

Fred Bosch - About Management and more - All rights reserved 2019-2022